Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-RX100M5

Liczba możliwych do wykonania zdjęć i dostępny czas nagrywania filmów