Digitalt stillkameraDSC-HX350

Hvordan bruke

Før bruk

Navn på deler

Ikoner og indikatorer

Bruke remmen

Justere søkeren

Kameraveiviser

Bekrefte bruksmetode

Bekrefte bruksmetode

Opptak

Ta stillbilder/ta opp film

Velge opptaksmodus

Bruke opptaksfunksjoner

Bruke zoomen

Bruke blitsen

Velge en skjermvisningsmodus

Velge stillbildestørrelse/bildekvalitet

Justere fokus

Justere eksponeringen

Velge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)

Velge ISO-følsomhet

Korrigere lysstyrken eller kontrasten

Justere fargetoner

Velge en effektmodus

Ta opp film

Tilpasse opptaksfunksjonene for praktisk bruk

Stille inn de andre funksjonene i dette produktet

Visning

Vise stillbilder

Slette bilder

Spille av film

Vise panoramabilder

Utskrift

Bruke visningsfunksjonene

Vise bilder på en TV

Endre innstillinger

Oppsettmeny

Vise på datamaskiner

Anbefalt datamaskinmiljø

Bruke programvaren

Koble sammen dette produktet og en datamaskin

Lage filmplater

Forholdsregler / dette produktet

Forholdsregler

Rengjøre dette produktet

Antall stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film

Bruke dette produktet i utlandet

Annen informasjon

Varemerker