Ο παρών "Οδηγός βοήθειας" εξηγεί πώς να χειρίζεστε το προϊόν ή μια κάμερα που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν από κάποιο πρόγραμμα περιήγησης στο Web του υπολογιστή σας.
Ο παρών Οδηγός βοήθειας διατίθεται και σε αρχείο μορφής PDF, που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.


Όταν το προϊόν συνδεθεί σε κάμερα, μπορείτε να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την κάμερα ή να τραβάτε φωτογραφίες με την κάμερα πραγματοποιώντας χειρισμούς στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Η σύνδεση πολλών καμερών σε πολλά κυτία ελέγχου καμερών σάς επιτρέπει να τραβάτε ταυτόχρονα φωτογραφίες με πολλές κάμερες ή να εφαρμόζετε άμεσα ρυθμίσεις κάμερας σε πολλές κάμερες.


Για τον τρόπο σύνδεσης του προϊόντος σε κάμερα ή υπολογιστή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.


Όταν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε πολλά κυτία ελέγχου καμερών CCB-WD1 ταυτόχρονα, ενημερώστε πρώτα το λογισμικό (υλικολογισμικό) συστήματος όλων των κυτίων ελέγχου καμερών CCB-WD1 με την τελευταία έκδοση.

Ενημερώστε το λογισμικό (υλικολογισμικό) συστήματος των καμερών που πρόκειται να συνδεθούν στο προϊόν με την τελευταία έκδοση.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της κάμερας που πρόκειται να συνδεθεί στο προϊόν.