Използвайте това ръководство, ако срещнете някакви проблеми или имате въпроси.


Забележка: продаваният в някои държави/региони приемник е възможно да се различава от изображението по-горе.