Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή αν έχετε ερωτήσεις.


Σημείωση: Η μονάδα που πωλείται σε ορισμένες χώρες/περιοχές μπορεί να διαφέρει από την παραπάνω εικόνα.