Korzystanie z pokrętła krokowego

Możesz użyć pokrętła krokowego, aby zmienić następujące wartości ustawień:
W trybie odtwarzania możesz przekręcić pokrętło krokowe, aby wyświetlić następne/poprzednie zdjęcie.
  1. Naciśnij pokrętło krokowe, aby wybrać pozycję z ekranu wykonywania zdjęć

Ustawiana pozycja jest wyświetlana nieco większa.
  1. Przekręć pokrętło krokowe, aby wybrać wartość ustawienia

Podobny temat