Spis zawartości

Szukanie operacji

Przed użyciem

Nagrywanie

Oglądanie

Używanie funkcji 3D

Używanie opcji MENU (Fotografowanie)

Używanie opcji MENU (Oglądanie)

Zmiana nastawień

Oglądanie obrazów na odbiorniku TV

Używanie z komputerem

Wydruk

Rozwiązywanie problemów

Środki ostrożności/O tym aparacie