Wykonywanie zdjęć

 1. Ustaw pokrętło trybu na (Inteligentna automatyka), a następnie naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie).

 1. Utrzymuj aparat nieruchomo, w sposób pokazany na rysunku.

 1. Naciśnij spust migawki do połowy, aby nastawić ostrość.

Kiedy obraz jest zogniskowany, słychać brzęczyk i zapala się wskaźnik .
 1. Naciśnij całkowicie spust migawki.

Gdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania
 • Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF zacznie wolno migać i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Zmień kompozycję zdjęcia lub ręcznie ustaw ostrość. [Szczegóły]

 • Ogniskowanie może być trudne w następujących sytuacjach:

 • Jest ciemno i obiekt jest oddalony.

 • Kontrast między obiektem i tłem jest słaby.

 • Obiekt jest widoczny przez szybę.

 • Obiekt szybko się porusza.

 • Występuje odbite światło lub lśniące powierzchnie.

 • Obiekt jest oświetlony od tyłu lub występuje migające światło.

Podobny temat