Zoom

Możesz powiększyć obraz podczas fotografowania. Funkcja zoomu optycznego aparatu pozwala powiększać zdjęcia do 30×.
Możesz ustawić zoom przy użyciu dźwigni zoomu (W/T) lub pierścienia ręcznej regulacji.

Ustawienie zoomu za pomocą dźwigni (W/T)

  1. Przesuń dźwignię zoomu (W/T).

Przesuń dźwignię zoomu (W/T) w stronę T, aby uzyskać powiększenie lub w stronę W, aby uzyskać pomniejszenie.

Ustawienie zoomu za pomocą pierścienia ręcznej regulacji

  1. Ustaw przełącznik zoomu/ostrości na AF/ZOOM.

  1. Przekręć pierścień ręcznej regulacji.

Przekręć pierścień ręcznej regulacji w stronę T, aby uzyskać powiększenie lub w stronę W, aby uzyskać pomniejszenie.
Uwaga
  • Zoom jest zablokowany w położeniu W w następujących sytuacjach:

  • W trybie inteligentnej rozległej panoramy

  • W trybie rozległej panoramy 3D

  • W trybie widoku wielu ujęć