Nagrywanie filmów

  1. Ustaw pokrętło trybu na (Tryb filmu), a następnie naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie).

  1. Naciśnij przycisk MOVIE (film), aby rozpocząć nagrywanie.

  1. Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Przycisk MOVIE
Możesz rozpocząć nagrywanie filmu naciskając przycisk MOVIE, niezależnie od położenia pokrętła trybu. Jeśli chcesz natychmiast rozpocząć nagrywanie filmu, naciśnij przycisk MOVIE bez zmiany położenia pokrętła.
Uwagi
  • Jeśli użyjesz funkcji zoomu podczas nagrywania filmu, może zostać zapisany dźwięk przesuwanego obiektywu, dźwigni, pokrętła krokowego lub pierścienia ręcznej regulacji. Może zostać również utrwalony dźwięk przycisku MOVIE, gdy naciśniesz przycisk MOVIE, by zatrzymać nagrywanie.

  • Ciągłe nagrywanie jest możliwe przez ok. 29 minut za jednym razem przy domyślnych ustawieniach aparatu i temperaturze otoczenia ok. 25°C. Po zakończeniu nagrywania filmu można wznowić nagrywanie ponownie naciskając przycisk MOVIE. W zależności od temperatury otoczenia zapis może zostać przerwany automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniu aparatu.

Podobny temat