Robienie zdjęć podczas nagrywania filmu (Dual Rec)

Podczas nagrywania filmu możesz wykonywać zdjęcia. Aparat cały czas nagrywa film, mimo, że dodatkowo wykonujesz zdjęcia.
  1. Naciśnij przycisk MOVIE (film), aby rozpocząć nagrywanie filmu.

  1. Naciśnij spust migawki.

Zdjęcie zostanie zapisane.
  1. Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie filmu.

Po zakończeniu nagrywania filmu zapisane zdjęcia są wyświetlane w ramkach na wyświetlaczu.
Uwagi
  • Gdy filmy zapisywane są z jakością [AVC HD 28M (PS)], nie można wykorzystywać [Dual Rec].

  • Dźwięk przycisku migawki może zostać zapisany na filmie.

  • W przypadku zdjęć wykonywanych podczas nagrywania filmu nie można stosować lampy błyskowej.

  • Rozmiar zdjęć jest ustalony na [16:9 (3M)]. Jeśli rozmiar obrazu filmu jest ustawiony na [MP4 3M], rozmiar zdjęcia jest ustalony na [4:3 (2M)].

  • Gdy funkcja „Zdjęcie z uśmiechem” jest włączona [Włącz], migawka zwalniana jest automatycznie za każdym razem, gdy aparat wykryje uśmiechniętą twarz. Nie można włączyć [Włącz] lub wyłączyć [Wyłącz] funkcji zdjęcia z uśmiechem podczas nagrywania filmu.

  • Gdy aparat ma stan [Gotowy] w trybie (Tryb filmu), nie można wykorzystywać opcji [Zdjęcie z uśmiechem].

  • Jeśli pojemność karty pamięci jest niewystarczająca, na wyświetlaczu pojawia się . Ikona ta oznacza, że nie można już wykonywać zdjęć.