Inteligentna rozległa panorama

Pozwala wykonywać obraz panoramiczny poprzez składanie zdjęć. Aparat również automatycznie wykrywa twarze ludzkie lub ruchome obiekty.
 1. Ustaw pokrętło trybu na (iRozległa panorama), a następnie naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie).

 1. Wybierz kierunek fotografowania przy pomocy /// na przycisku sterowania.

Przesuń aparat z dołu do góry
Przesuń aparat z góry na dół
Przesuń aparat od lewej do prawej
Przesuń aparat od prawej do lewej
 1. Skieruj aparat na końcowy fragment widoku, który chcesz sfotografować i wciśnij całkowicie spust migawki.

 1. Panoramuj aparatem do końca paska wiodącego (B), podążając za strzałką na ekranie LCD.

Tworzenie obrazu panoramicznego wysokiej rozdzielczości
Jeśli ustawisz [Rozmiar obrazu panoramy] na [Wysoka rozdzielczość], możesz utworzyć obraz panoramiczny wielkości 43 megapikseli (10480×4096).
1 Trzymaj aparat pionowo.
2 Wybierz kierunek wykonywania zdjęcia przy pomocy przycisku sterowania.
3 Przesuń aparat, aby zrobić zdjęcia panoramy.
Wskazówki dotyczące zdjęcia panoramicznego
Wykonaj panoramowanie po łuku, z jednakową prędkością i w kierunku wskazywanym na ekranie LCD. Nieruchome obiekty bardziej nadają się do panoramicznych zdjęć niż obiekty ruchome.
Jak najkrótszy promień.
W pionie
W poziomie
 • Najpierw wciśnij do połowy spust migawki, aby zablokować ostrość, ekspozycję i balans bieli. Następnie wciśnij do końca spust migawki i wykonaj panoramowanie w poziomie lub w pionie.

 • Jeżeli fragment pokazujący różnorodne kształty lub krajobraz jest skoncentrowany wzdłuż krawędzi ekranu, kompozycja obrazu może się nie udać. W takim wypadku zmień kompozycję ramki tak, aby ten fragment był w centrum obrazu i wykonaj fotografowanie ponownie.

Uwagi
 • Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie wykonać panoramowania aparatem przez cały obiekt, na złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku panoramuj aparatem szybciej, aby nagrać cały panoramiczny obraz.

 • Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie gładko.

 • W słabym oświetleniu obrazy panoramiczne mogą być rozmazane lub fotografowanie może się nie udać.

 • W migającym oświetleniu, na przykład w świetle jarzeniówek, jasność lub kolory połączonych obrazów nie zawsze będą jednakowe.

 • Gdy pełny kąt panoramicznego fotografowania i wycinek z nastawioną blokadą AE/AF różnią się bardzo poziomem jasności, kolorystyką i ogniskowaniem, efekt fotografowania nie będzie zadowalający. W takim wypadku zmień wycinek z nastawioną blokadą AE/AF i wykonaj fotografowanie ponownie.

 • Stosowanie rozległej panoramy nie jest wskazane w następujących sytuacjach:

 • Obiekty są za blisko aparatu

 • Obrazy o małym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik

 • Obrazy podlegające ciągłym zmianom, na przykład fale lub wodospady

 • Nie można tworzyć zdjęć panoramicznych w następujących sytuacjach:

 • Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne.

 • Występuje za dużo drgań aparatu.

 • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat