Inteligentna automatyka

Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją nastawienia.
  1. Ustaw pokrętło trybu na (Inteligentna automatyka).

  1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Uwaga
  • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

O rozpoznaniu sceny

Rozpoznawanie sceny działa w trybie inteligentnej automatyka. Funkcja ta umożliwia aparatowi automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.
W trybie rozpoznawania sceny położenie ikony wyświetlanej na wyświetlaczu jest różne w zależności od okoliczności. Zależy to od tego, czy aparat rozpoznaje scenę lub warunki otoczenia.
Jeśli aparat rozpozna scenę, ikony i wskaźniki takie jak (Portret), (Dziecko), (Portret-zmierzch), (Zmierzch), (Portret pod światło), (Pod światło), (Pejzaż), (Makro), (Reflektor) lub (Słabe światło) są wyświetlane w pierwszym wierszu. Jeśli aparat rozpozna warunki otoczenia, ikony takie jak (Statyw) lub (Ruch) są wyświetlane w drugim wierszu. Aparat może rozpoznać zarówno scenę jak i warunki otoczenia, lub tylko jeden z tych elementów.

Podobny temat