Autoprogram

Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia (zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu.
 1. Ustaw pokrętło trybu na (Autoprogram).

 1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Uwaga
 • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Tryb przesunięcia

Możesz zmienić kombinację liczby przysłony i szybkości migawki przy zachowaniu stałej ekspozycji, gdy lampa błyskowa ustawiona jest na [Wył].
 1. Naciśnij pokrętło krokowe.

 1. Przekręć pokrętło krokowe.

” na ekranie zmienia się na „ ”, a tryb fotografowania zmienia się na tryb przesunięcia.
 1. Przekręć pokrętło krokowe, aby wybrać kombinację liczby przysłony i szybkości migawki.

Możesz ustawić wartość EV lub ISO przy pomocy pokrętła krokowego.
 1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Aby anulować tryb przesunięcia przekręć pokrętło krokowe, aby wskazanie wróciło do „”.
Uwagi
 • Nie można zmienić kombinacji liczby przysłony i szybkości migawki, gdy przycisk migawki jest wciśnięty do połowy.

 • W zależności od jasności otoczenia tryb przesunięcia może nie być wykorzystywany.

 • Ustaw pokrętło trybu na tryb inny niż „” lub wyłącz zasilanie, aby anulować dokonane ustawienie.

 • Gdy jasność ulegnie zmianie, liczba przysłony i szybkość migawki również się zmieniają z zachowaniem wartości przesunięcia.

 • Gdy ustawienie trybu lampy błyskowej zostanie zmienione, tryb przesunięcia jest anulowany.

Podobny temat