Fotogr. z priorytetem czasu otwarcia migawki

Możesz robić zdjęcia po ręcznym ustawieniu szybkości migawki.
 1. Ustaw pokrętło trybu na (Fotogr. z priorytetem czasu otwarcia migawki).

 1. Naciśnij pokrętło krokowe.

 1. Przekręć pokrętło krokowe, aby wybrać wartość szybkości migawki.

Możesz wybrać szybkość migawki w zakresie od 1/4000 do 30 sekund.
Możesz ustawić wartość EV lub ISO przy pomocy pokrętła krokowego.
 1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Uwagi
 • Gdy szybkość migawki jest wysoka, ilość światła z lampy błyskowej może być niewystarczająca.

 • Jeśli po dokonaniu ustawień nie można uzyskać odpowiedniej ekspozycji, to po wciśnięciu przycisku migawki do połowy wskaźniki ustawień migają na wyświetlaczu. Można w takich warunkach wykonać zdjęcie, ale zalecamy ponowną zmianę migających ustawień.

 • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Zakres ustawień szybkości migawki
Około 1,3×
Około 30×
 • Szybkość migawki wynosząca jedną sekundę lub więcej wskazywana jest przez [”], na przykład 1”.

 • Przy niskiej szybkości migawki zaleca się stosowanie statywu, aby wyeliminować wpływ drgań.

 • Przy niższych prędkościach migawki przetwarzanie danych trwa dość długo.

 • Gdy szybkość migawki przekroczy pewien ustalony poziom, automatycznie włącza się funkcja redukcji szumów NR, a na wyświetlaczu pojawia się .

Informacje na temat szybkości migawki
Jeśli szybkość migawki ustawiona jest na wysoką wartość, poruszające się obiekty, np. biegnący ludzie, samochody, rozpryski wody, itp. wyglądają na nieruchome.
Jeśli czas otwarcia jest dłuższy, pojawiają się ślady poruszających się obiektów, takich jak prąd rzeki, itp. Pozwala to na wykonywanie bardziej naturalnych obrazów obiektów w ruchu.