Fotografowanie z priorytetem przysłony

Możesz ręcznie ustawić ilość światła przechodzącego przez obiektyw.
  1. Ustaw pokrętło trybu na (Fotografowanie z priorytetem przysłony).

  1. Naciśnij pokrętło krokowe.

  1. Przekręć pokrętło krokowe, aby wybrać liczbę przysłony.

Można wybrać liczbę przysłony w zakresie od F2,8 do F8,0.
Szybkość migawki ustawiana jest automatycznie w zakresie od 1/2000 do 8 sekund.
Możesz ustawić wartość EV lub ISO przy pomocy pokrętła krokowego.
  1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Uwagi
  • Jeśli po dokonaniu ustawień nie można uzyskać odpowiedniej ekspozycji, to po wciśnięciu przycisku migawki do połowy wskaźniki ustawień migają na wyświetlaczu. Można w takich warunkach wykonać zdjęcie, ale zalecamy ponowną zmianę migających ustawień.

  • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Informacje na temat priorytetu przysłony
Im mniejsza liczba przysłony, tym większy otwór, przez który wpada światło do obiektywu. Głębokość ostrości zmniejsza się, a wszystko poza obiektami w wąskim zakresie odległości od obiektywu będzie nieostre. Ustawienie to jest przydatne do portretów, itp.
Im większa liczba przysłony, tym mniejszy otwór, przez który wpada światło do obiektywu. Ostre będą zarówno obiekty w pobliżu jak i w dużej odległości od obiektywu. Ustawienie to jest przydatne do pejzaży, itp.