Fot. z ręczną reg. naświetlenia

Możesz wykonywać zdjęcia stosując wybraną przez siebie ekspozycję, ręcznie nastawiając szybkość migawki i liczbę przysłony.
 1. Ustaw pokrętło trybu na (Fot. z ręczną reg. naświetlenia).

 1. Naciśnij pokrętło krokowe, aby wybrać szybkość migawki, liczbę przysłony lub czułość ISO.

 1. Ustaw szybkość migawki i liczbę przysłony przy użyciu pokrętła krokowego.


Pokrętło krokowe
Funkcja
Przenoszenie elementów
Szybkość migawki, liczba przysłony lub czułość ISO

 1. Wciśnij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.

Ustawianie szybkości migawki i liczby przysłony (wartość F)
Różnica pomiędzy ustawieniami i właściwą ekspozycją oszacowaną przez aparat pojawia się na wyświetlaczu jako wartość EV.
A: Wartość szybkości migawki
B: Liczba przysłony
C: EV
 • 0EV to wartość określona przez aparat jako najodpowiedniejsza.

 • Gdy szybkość migawki wynosi jedną sekundę lub więcej, wskazywana jest przez [˝], na przykład [1˝].

 • Przy niskiej szybkości migawki zaleca się stosowanie statywu, aby wyeliminować wpływ drgań.

 • Gdy szybkość migawki przekroczy pewien ustalony poziom, automatycznie włącza się funkcja redukcji szumów NR, a na wyświetlaczu pojawia się .

 • Przy niższych prędkościach migawki przetwarzanie danych trwa dość długo.

Uwagi
 • Nie można wybrać [Auto] w opcji [ISO] w trybie ręcznej regulacji naświetlenia.

 • Jeśli ustawienia nie pozwalają uzyskać odpowiedniej ekspozycji, po wciśnięciu przycisku migawki do połowy wskaźniki ustawień migają na wyświetlaczu. Można w takich warunkach wykonać zdjęcie, ale zaleca się zmianę ustawień ekspozycji.

 • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat
ISO
EV