Tryb wywoływania z pamięci

Pozwala wykonać zdjęcie po przywołaniu często wykorzystywanych trybów lub ustawień aparatu, które zostały zachowane uprzednio.
  1. Ustaw pokrętło trybu na (Tryb wywoływania z pamięci).

  1. Naciśnij / na przycisku sterowania, aby wybrać odpowiednią wartość

Uwagi
  • Zachowaj ustawienia wykonywania zdjęć z wyprzedzeniem korzystając z opcji (Zapisz ustawienia). [Szczegóły]

  • Jeśli użyjesz opcji (Tryb wywoływania z pamięci) po dokonaniu ustawień, przywołane ustawienia otrzymają pierwszeństwo i uprzednio dokonane ustawienia przestaną obowiązywać. Przed wykonaniem zdjęcia sprawdź wskazania na wyświetlaczu.

  • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat