Nagrywanie 3D

Wykonywanie zdjęć 3D.
  1. Ustaw pokrętło trybu na (Nagrywanie 3D).

  1. (Zdjęcie 3D) na przycisku sterowania

  1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Wskazówki dotyczące zdjęć 3D
Poza trybem [Zdjęcie 3D], aparat udostępnia również inne tryby tworzenia obrazów stereoskopowych, takie jak [Rozległa panorama 3D] oraz [Rozległy multi-angle].
Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje 3D”. [Szczegóły]