Śledzenie ostrością

Aparat śledzi obiekt i automatycznie nastawia ostrość, nawet gdy obiekt jest w ruchu, aż do momentu wciśnięcia do połowy spustu migawki.
 1. Naciśnij na przycisku sterowania.

Pojawi się ramka docelowa.
 1. Umieść ramkę docelową na obiekcie, na którym chcesz ogniskować i naciśnij .

Zacznie się śledzenie ostrością.
 1. Wciśnij przycisk migawki do połowy.

Pozycja obiektu, ostrość i naświetlenie zostaną zablokowane.
 1. Wciśnij całkowicie spust migawki, aby zrobić zdjęcie.

 1. Aby anulować śledzenie ostrością przed wykonaniem zdjęcia, ponownie naciśnij .

Śledzenie twarzy
Jeśli użyjesz funkcji śledzenia ostrością, gdy włączona jest funkcja wykrywania twarzy, możesz wybrać twarz, która ma być priorytetowa i zarejestrować tę twarz w aparacie. Gdy zarejestrowana twarz zniknie z wyświetlacza, a potem pojawi się na nim ponownie, aparat ustawi z powrotem ostrość na zarejestrowanej twarzy.
 • Gdy dana twarz jest zarejestrowana w pamięci aparatu, a zostanie włączona funkcja zdjęcia z uśmiechem, aparat wyszukuje uśmiech tylko tej osoby.

Uwagi
 • Śledzenie ostrością może nie zablokować ostrości, zgubić obiekt lub śledzić inny obiekt w następujących sytuacjach:

 • Obiekt zbyt szybko się porusza.

 • Obiekt jest za mały lub za duży.

 • Obiekt jest tego samego koloru jak tło.

 • W słabym świetle.

 • W warunkach, w których zmienna jest jasność.

 • Śledzenie ostrością nie jest dostępne w następujących sytuacjach:

 • Gdy używany jest zoom cyfrowy

 • Gdy [Ostrość] ustawiona jest na [Elast punktowy AF] lub wybrano tryb ręcznej ostrości.

 • Śledzenie ostrością zostanie automatycznie anulowane, gdy obiekt zniknie z ekranu lub gdy śledzenie ostrością nie powiodło się. Jednak jeśli celem funkcji śledzenia ostrością jest określona twarz, aparat śledzi tę twarz nawet wtedy, gdy zniknie ona z ekranu.

 • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]