DISP (Ustawienia wyświetlania)

 1. Naciśnij (Ustawienia wyświetlania) na przycisku sterowania.

 1. Wybierz żądany tryb przyciskiem sterowania.(Wyłącz)
Wyświetla tylko obrazy.

(Szczegółowe informacje)
Wyświetla informacje.
Wyświetlane są również dane EXIF zapisanego zdjęcia oraz histogram.
(Włącz)
Wyświetla informacje.

Histogram

Histogram to wykres pokazujący jasność obrazu. Wykres wskazuje jasny obraz, gdy większość szczytów leży po prawej stronie (A) oraz ciemny obraz, gdy większość jest po lewej stronie (B).
 1. Naciśnij (Ustawienia wyświetlania) na przycisku sterowania, a następnie wybierz [Szczegółowe informacje].

Uwagi
 • Histogram pojawia się również podczas odtwarzania pojedynczego obrazu, ale nie można wtedy zmieniać ekspozycji.

 • Histogram nie pojawia się, gdy:

 • Trwa nagrywanie/odtwarzanie filmów

 • Oglądane są obrazy pionowe

 • Zdjęcia są obracane

 • Wykonywanie/przeglądanie zdjęć w trybie inteligentnej rozległej panoramy lub rozległej panoramy 3D

 • Gdy [Wyświetla grupę serii] ustawiony jest na [Wyśw. tylko główny obraz]

 • Duża różnica w histogramie wyświetlanym podczas wykonywania i odtwarzania zdjęcia może wystąpić, gdy:

 • Miga lampa błyskowa.

 • Szybkość migawki jest wysoka lub niska.

 • Histogram może nie pojawić się w przypadku zdjęć zapisanych przy użyciu innych aparatów.