Lampa błyskowa

  1. Naciśnij (Lampa błyskowa) na przycisku sterowania.

  1. Wybierz żądany tryb przyciskiem sterowania.


(Auto)
Lampa błyskowa uruchomi się automatycznie, gdy otoczenie jest ciemne lub w razie oświetlenia od tyłu.

(Włącz)
Lampa błyskowa zawsze błyska.

(Synch. z dł. czas.)
Lampa błyskowa zawsze błyska.
W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.

(Rear Slow Synchro)
Lampa błyskowa zawsze błyska.
Lampa błyskowa włącza się na koniec ekspozycji, aby można było uchwycić obiekt i tło z większą ilością światła.

(Wyłącz)
Lampa błyskowa nie błyska.

Gdy „Białe okrągłe plamy” pojawiają się na zdjęciach wykonanych z lampą błyskową
Powodem są cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów, itp.) unoszące się w powietrzu w pobliżu obiektywu. Gdy zostaną uwydatnione światłem lampy błyskowej, pojawią się jako białe, okrągłe plamki.
Jak można zredukować „Białe okrągłe plamy” ?
  • Oświetl pokój i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.

  • Wybierz (Korekcja drgań) lub (Duża czułość) w trybie wyboru sceny. ([Wyłącz] zostaje wybrane automatycznie.)

Uwagi
  • Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk reguluje moc błysku.

  • Gdy ładuje się lampa błyskowa, wyświetlane jest .

  • Nie można użyć lampy błyskowej podczas wykonywania serii.

  • Podczas robienia zdjęć z lampą błyskową, gdy zoom ustawiony jest na W, na ekranie może pojawić się cień obiektywu, w zależności od warunków zdjęciowych. Jeśli tak się zdarzy, ustaw zoom na T i ponownie wykonaj zdjęcie z lampą błyskową.

  • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]