Seria/Bracketing

Jako tryb fotografowania możesz wybrać Jedno (pojedyncze zdjęcie), Seria lub Bracketing.
  1. Naciśnij (Nastawienia serii) na przycisku sterowania.

  1. Wybierz żądany tryb przyciskiem sterowania.


(Jedno)
Aparat wykonuje jedno zdjęcie.

(Seria)
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat wykonuje w sposób ciągły do 10 klatek w jednej serii.

(Bracketing)
Aparat wykonuje serię trzech zdjęć, każde z innymi ustawieniami.

Uwagi
  • Opcja [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Wyłącz].

  • Podczas wykonywania zdjęć z samowyzwalaczem zapisywanych jest do 10 zdjęć, jeśli zostanie wybrana opcja [Seria] lub 3 zdjęcia, każde z innymi ustawieniami, jeśli wybrano [Bracketing].

  • Jeśli wybrana jest opcja [Seria], ustawienia [Ostrość], [Balans bieli] oraz [EV ] są ustalane dla pierwszego zdjęcia i wykorzystywane przy następnych zdjęciach.

  • Seria zatrzymuje się, gdy poziom energii akumulatora jest niski lub gdy pamięć wewnętrzna lub karta pamięci jest pełna.

  • Przy zapisie w pamięci wewnętrznej zostanie ustawiony rozmiar obrazu [VGA].

  • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat