Samowyzw.

  1. Naciśnij (Samowyzw.) na przycisku sterowania.

  1. Wybierz żądany tryb przyciskiem sterowania.


(Wyłącz)
Samowyzwalacz nie jest używany.

(10 s)
Nastawia 10-sekundowy samowyzwalacz.
Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki.
Aby anulować, naciśnij ponownie .

(2 s)
Nastawia 2-sekundowy samowyzwalacz.

(Autoportret z 1 osobą)
Nastawia samowyzwalacz na autoportret.
Gdy aparat wykryje określoną liczbę twarzy, słychać sygnał dźwiękowy i spust migawki uruchomi się 2 sekundy później.

(Autoportret z 2 osobami)

Jak uniknąć rozmazania
Jeżeli ręce lub ciało poruszą się gdy trzymasz aparat i naciskasz spust migawki, wystąpią „Drgania aparatu”.
Poruszenie aparatem widoczne jest często przy niewystarczającym oświetleniu lub długim otwarciu migawki, tak jak to ma miejsce w trybie (Portret-zmierzch) lub (Zmierzch).
W takim wypadku fotografuj mając na uwadze poniższe wskazówki.
  • Zrób zdjęcie przy użyciu samowyzwalacza z 2-sekundowym opóźnieniem i po naciśnięciu spustu migawki przyciśnij do ciała ramiona, aby unieruchomić aparat.

  • Użyj statywu lub umieść aparat na płaskiej powierzchni, aby utrzymywać go nieruchomo.

Uwaga
  • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Automatyczne fotografowanie z samowyzwalaczem w funkcji autoportretu

Skieruj obiektyw na siebie tak, aby twarz pokazała się na ekranie LCD. Aparat wykrywa obiekt i uruchamia się spust migawki. Aparat określa optymalną kompozycję i zapobiega wycięciu twarzy z ekranu LCD. Nie poruszaj aparatem po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.