Wykorzystanie przycisku własnej konfiguracji

Naciśnięcie przycisku CUSTOM (Własna konfiguracja) pozwala przywołać uprzednio zachowane funkcje.
Informacje dotyczące zachowywania ustawień podano w punkcie „Własna konfiguracja”. [Szczegóły]
Podobny temat