Automatyczne ust. ostrości

Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
AF oznacza „Autofokus”, funkcję która automatycznie nastawia ostrość.
Wybrana ramka pola AF pojawi się na ekranie.
  1. Ustaw przełącznik zoomu/ostrości na AF/ZOOM.

  1. Naciśnij przycisk FOCUS.

  1. Ustaw odpowiedni tryb na przycisku sterowania.


(Multi AF)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola AF.
Gdy wciśniesz do połowy spust migawki w trybie fotografowania, wokół zogniskowanego fragmentu wyświetlona zostanie zielona ramka.
  • Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa z priorytetem na twarze.


(Centr AF)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku ramki pola AF. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.

(Elast punktowy AF)
Pozwala przesunąć ramkę ustawienia automatycznej ostrości na wybrany punkt na wyświetlaczu i ustawić ostrość na bardzo mały obiekt w wąskim obszarze.

Uwagi
  • Gdy wykorzystywany jest [Zoom cyfrowy] lub [Wspomaganie AF], ramka ustawienia automatycznej ostrości zostaje wyłączona i pokazana jest przerywaną kreską. W takiej sytuacji aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.

  • Gdy tryb ogniskowania jest nastawiony na opcję inną niż [Multi AF], nie można używać funkcji wykrywania twarzy.

  • Jeśli opcja „Śledzenie ostrością” jest włączona, aparat dobiera ostrość według śledzonego obiektu.

  • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Wykorzystanie opcji Elast punktowy AF

Jest ona użyteczna, gdy zdjęcia wykonywane są ze statywu, a obiekt nie znajduje się w środku kadru.
  1. Naciśnij przycisk sterowania, aby ustawić położenie ramki ustawienia automatycznej ostrości (A) na obszarze, który ma być ostry, a następnie naciśnij .

Kolor ramki zmienia się z żółtego na biały.
Aby anulować ustawienie, naciśnij ponownie na środku. Możesz w przybliżeniu ustalić jej położenie przy użyciu pokrętła krokowego.
Uwaga
  • Po zmianie metody ustawiania ostrości ramka ustawienia automatycznej ostrości zostaje skasowana.

Podobny temat