Ręczna ostrość

Możesz użyć pierścienia ręcznej regulacji, aby ustawić ostrość ręcznie.
 1. Ustaw przełącznik zoomu/ostrości na MF.

 1. Przekręć pierścień ręcznej regulacji.

A: Ostrość tła
B: Ostrość pierwszego planu
Uwagi
 • Jeśli odległość ustawienia ostrości jest niewielka, na zdjęciu mogą być widoczne odciski palców lub kurz na obiektywie. Przetrzyj obiekt miękką szmatką itp.

 • Zakres odległości ostrości zależy od skalowania zoomu.

 • Po zmianie metody ustawiania ostrości ustawienie ręcznej ostrości zostaje skasowane.

 • Informacje na temat ustawienia odległości przy ręcznej regulacji ostrości są przybliżone. Jeśli obiektyw skierowany jest w górę lub w dół, margines błędu zwiększa się.

 • Gdy wykorzystywane są tryby lub ustawienia, które nie pozwalają na ręczne ustawienie ostrości przy pomocy pierścienia ręcznej regulacji, tryb ostrości przełączy się automatycznie na (Multi AF), nawet, jeśli przełącznik zoomu/ostrości przestawiony jest na MF, a na wyświetlaczu pojawia się .

 • Nie można użyć pierścienia ręcznej regulacji do ustawienia ostrości w następujących warunkach:

 • Gdy opcja [Samowyzw] jest ustawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami]

 • Gdy opcja zdjęcia z uśmiechem ustawiona jest na [Włącz]

 • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat