Kontrola ręcznego ustawienia ostrości

Jeśli naciśniesz przycisk FOCUS przy ręcznym ustawianiu ostrości, obraz na wyświetlaczu zostanie powiększony ok. siedmiokrotnie, co pozwala potwierdzić ustawienie ostrości.
  1. Ustaw przełącznik zoomu/ostrości na MF.

  1. Naciśnij przycisk FOCUS, aby powiększyć obraz.

Po każdym naciśnięciu przycisku FOCUS skalowanie zoomu zmienia się następująco:
Pełny obraz Ok. ×7 Pełny obraz
  1. Potwierdź i ustaw ostrość.

  1. Wciśnij całkowicie spust migawki, aby zrobić zdjęcie.

Kontrola ręcznego ustawienia ostrości przestanie działać, gdy przycisk migawki zostanie wciśnięty do połowy.
Uwagi
  • Nie można zmieniać wartości szybkości migawki i ekspozycji, gdy włączona jest kontrola ręcznego ustawienia ostrości. Tuż przed wykonaniem zdjęcia następuje ponowny pomiar światła i ustawiana jest ekspozycja.

  • Obraz jest wyświetlany z właściwą jasnością niezależnie od ustalonej ekspozycji. Kompensacja ekspozycji nie jest odzwierciedlona na wyświetlanym obrazie, ale jest uwzględniana przy zapisie zdjęcia.

  • Gdy obraz zostanie powiększony, można wykonać zdjęcia naciskając przycisk migawki, ale aparat zarejestruje cały wyświetlany obraz.

  • Nie można korzystać z funkcji wykrywania twarzy i zdjęcia z uśmiechem.