EV

Możesz wyregulować ekspozycję ręcznie, w krokach 1/3 EV w zakresie od –2,0 EV do +2,0 EV.
  1. Naciśnij pokrętło krokowe, aby wybrać ustawienie EV.

  1. Przekręć pokrętło krokowe, aby wybrać odpowiednie ustawienie EV.

Regulacja ekspozycji dla uzyskania lepszych obrazów
A: Prześwietlenie (zbyt dużo światła)
B: Prawidłowe naświetlenie
C: Niedoświetlenie (zbyt mało światła)
Uwagi
  • Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu, lub gdy używasz lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może nie być skuteczna.

  • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat