Przełączanie pomiędzy wyświetlaczem ciekłokrystalicznym a wizjerem

Możesz wybrać wyświetlacz lub wizjer jako ekran potwierdzenia podczas wykonywania zdjęć. Przełączenie na wizjer następuje automatycznie, gdy wizjer zostanie zbliżony do oczu, a na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, gdy wizjer zostanie odsunięty.
Po każdym naciśnięciu przycisku FINDER/LCD wyświetlanie będzie przełączane w kolejności .
  1. Naciśnij przycisk FINDER/LCD, aby wybrać odpowiedni tryb.


Aparat rejestruje położenie oczu użytkownika i automatycznie przełącza wyświetlanie.

Przełącza na wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

Przełącza na wizjer.