Oglądanie zdjęć

  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.

  1. Wybierz obraz przyciskiem sterowania.

Oglądanie obrazów wykonanych innym aparatem
Aparat tworzy plik bazy danych obrazu na karcie pamięci, służący do nagrywania i odtwarzania obrazów. Jeżeli aparat wykryje obrazy, które nie są zarejestrowane w pliku bazy danych obrazu na karcie pamięci, pojawi się ekran rejestracji, na którym będzie wyświetlony komunikat „Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki”. Aby obejrzeć niezarejestrowane obrazy, zarejestruj je przez wybranie [OK].
  • Podczas rejestracji obrazów należy korzystać z naładowanych akumulatorów lub podłączyć zasilacz sieciowy (w zestawie) do gniazda zasilania. Jeśli podczas wykonywania zdjęć poziom naładowania akumulatora jest niski, zapisanie wszystkich danych może nie być możliwe lub też dane mogą ulec uszkodzeniu, gdy akumulator wyczerpie się całkowicie.

Oglądanie obrazów pionowych w trybie pełnego ekranu (tylko DSC-HX100V)
Jeśli aparat zostanie obrócony, zostanie sprawdzona orientacja pionowa lub pozioma wyświetlanego obrazu i zostanie on automatycznie obrócony.