Funkcje 3D

Aparat obsługuje funkcje 3D. W aparacie dostępne są następujące trzy tryby:
Obrazy zapisane przy użyciu funkcji 3D można odtwarzać stereoskopowo na telewizorze obsługującym obraz trójwymiarowy.
Podstawowe różnice pomiędzy trzema trybami 3D są opisane poniżej. Więcej informacji na temat każdego trybu można znaleźć kliknięciem [Szczegóły] poniżej.
* Obraz na ekranie telewizora ma tylko charakter poglądowy.


Proporcje
Tryb fotografowania
Metoda odtwarzania na aparacie
Metoda odtwarzania na telewizorze 3D
Zdjęcie 3D
4:3 lub 16:9 (Takie same proporcje jak w przypadku standardowych zdjęć.)
Zdjęcie
Tak samo jak w przypadku standardowych zdjęć.
Stereoskopowo
Rozległa panorama 3D
Panorama
Panorama
Tak samo jak w przypadku standardowych zdjęć.
Stereoskopowo
Rozległy multi-angle
Panorama
Panorama
Przechyl aparat w prawo lub lewo, aby zobaczyć obraz stereoskopowy.
Stereoskopowo