Tryb wywoływania z pamięci

Pozwala wybrać ustawienie, które ma być przywołane, gdy pokrętło trybu zostanie ustawione na (Tryb wywoływania z pamięci).
  1. MENU (Tryb wywoływania z pamięci)

  1. Naciśnij / na przycisku sterowania, aby wybrać odpowiednią liczbę.

Uwaga
  • Zachowaj ustawienia wykonywania zdjęć z wyprzedzeniem korzystając z opcji (Zapisz ustawienia).

  • Jeśli użyjesz opcji (Tryb wywoływania z pamięci) po dokonaniu ustawień, przywołane ustawienia otrzymają pierwszeństwo i uprzednio dokonane ustawienia przestaną obowiązywać. Przed wykonaniem zdjęcia sprawdź wskazania na wyświetlaczu.

Podobny temat