Jakość filmu/Rozmiar filmu

Im większy rozmiar klatki filmu, tym wyższa jakość obrazu. Im wyższa ilość danych wykorzystywanych w ciągu sekundy (średnia prędkość bitowa), tym wyższa jakość obrazu.
Wybierz format nagrywania filmu naciskając MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Format filmu] w trybie nagrywania. [Szczegóły]
Jeśli [Format filmu] to [AVCHD 60i/60p] (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i) lub [AVCHD 50i/50p] (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), wybierz rozmiar filmu z [Jakość filmu]. Jeśli [Format filmu] to [MP4], wybierz opcję z [Rozmiar filmu].

Jakość filmu (format nagrywania: [AVCHD 60i/60p] (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i) lub [AVCHD 50i/50p] (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i))

  1. MENU [Jakość filmu] żądany tryb

Filmy w tym formacie są zapisywane jako AVCHD, ze średnią prędkością ok. 60 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), z przeplotem, z audio Dolby Digital.
W pozostałych wypadkach filmy są zapisywane jako AVCHD, ze średnią prędkością ok. 60 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w trybie progresywnym, z audio Dolby Digital.


Jakość filmu
Średnia prędkość bitowa
Opis

AVC HD 28M (PS)
28 Mb/s
Nagrywa z najwyższą jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (60p/50p)

AVC HD 24M (FX)
24 Mb/s
Nagrywa z najwyższą jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (60i/50i)

AVC HD 17M (FH)
17 Mb/s
Nagrywa z wysoką jakością obrazu w rozmiarze 1920×1080 (60i/50i)
AVC HD 9M (HQ)
9 Mb/s
Nagrywa ze standardową jakością obrazu w rozmiarze 1440×1080 (60i/50i)

Rozmiar obrazu filmu (format nagrywania: MP4)

  1. MENU [Rozmiar filmu] żądany rozmiar

Filmy zapisane przy użyciu tego aparatu są zapisywane w formacie MPEG-4, ze średnią prędkością ok. 30 klatek/sek. (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i) lub 25 klatek/sek. (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w trybie progresywnym, z dźwiękiem AAC w formacie mp4.


Rozmiar obrazu filmu
Średnia prędkość bitowa
Opis
MP4 12M
12 Mb/s
Nagrywa w rozmiarze 1440×1080

MP4 6M
6 Mb/s
Nagrywa w rozmiarze 1280×720

MP4 3M
3 Mb/s
Nagrywa w rozmiarze VGA

Uwagi
  • Obraz teleskopowy powstaje, gdy zostanie wybrany rozmiar obrazu [MP4 3M].

  • Filmy zapisane z jakością obrazu ustawioną na [AVC HD 28M (PS)] nie mogą być zapisane na płycie z tą samą jakością. Przed zapisaniem na płytę należy skonwertować obraz przy użyciu „PMB”. Płyt DVD lub AVCHD nie można tworzyć z filmów zapisanych z jakością [AVCHD 24M (FX)]. Zapisz filmy z jakością [AVC HD 24M (FX)] na płyty Blu-ray.