Interwał nagrywania serii

Wybiera liczbę zdjęć na sekundę dla nagrywania serii.
  1. MENU (Interwał nagrywania serii) żądany tryb


(Wysoka)
Wykonuje maksymalnie 10 zdjęcia na sekundę w sposób ciągły.

(Wolna)
Wykonuje maksymalnie 2 zdjęcia na sekundę w sposób ciągły.

Uwaga
  • W przypadku, gdy szybkość migawki jest niska, liczba zdjęć w serii na sekundę może być mniejsza.

Podobny temat