Ustawienia bracketingu

Możesz wybrać tryb fotografowania, gdy opcja [Nastawienia serii] ustawiona jest na [Bracketing]. W trybie bracketingu zapisujesz serię trzech zdjęć z różnymi ustawieniami. Potem możesz wybrać najbardziej odpowiedni obraz.
  1. MENU (Ustawienia bracketingu) żądany tryb


(EXP±0,3)
Zapisuje serię trzech obrazów z ekspozycją przesuniętą w następujący sposób: standardowy, jasny i ciemny.
Im większa wartość kroku bracketingu, tym większe przesunięcie wartości ekspozycji.

(EXP±0,7)

(EXP±1,0)

(Balans bieli)
Zapisuje serię trzech obrazów z balansem bieli przesuniętym w następujący sposób: bieżący odcień barw, w stronę niebieskiego, w stronę czerwonego.
  • Przy ustawieniu opcji [Balans bieli] na wartość inną niż [Auto] odcień barw przesuwany jest zgodnie z wybranym ustawieniem.


Uwagi
  • Nie można wybrać [Balans bieli], gdy pokrętło trybu ustawione jest na (Wybór sceny).

  • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]