Rozpoznanie sceny

Aparat automatycznie wykrywa warunki fotografowania i wykonuje zdjęcie. W przypadku wykrycia ruchu czułość ISO zwiększa się odpowiednio do prędkości ruchu, aby zmniejszyć rozmycie obiektu. Gdy aparat działa w trybie inteligentnej automatyki, możesz wybrać tryb [Zaawansowany], w którym aparat automatycznie wykonuje dwa zdjęcia.
W trybie rozpoznawania sceny położenie ikony wyświetlanej na wyświetlaczu jest różne w zależności od okoliczności. Zależy to od tego, czy aparat rozpoznaje scenę lub warunki otoczenia. Jeśli aparat rozpozna scenę, ikony i wskaźniki takie jak (Portret), (Dziecko), (Portret-zmierzch), (Zmierzch), (Portret pod światło), (Pod światło), (Pejzaż), (Makro), (Reflektor) lub (Słabe światło) są wyświetlane w pierwszym wierszu. Jeśli aparat rozpozna warunki otoczenia, ikony takie jak (Statyw) lub (Ruch) są wyświetlane w drugim wierszu. Aparat może rozpoznać zarówno scenę jak i warunki otoczenia, lub tylko jeden z tych elementów.
 1. Ustaw pokrętło trybu na (Inteligentna automatyka).

 1. MENU (Rozpoznanie sceny)


(Auto)
Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne nastawienia i zrobi zdjęcie.

(Zaawansowany)
Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne nastawienia. Gdy aparat rozpozna (Zmierzch), (Portret-zmierzch), (Pod światło) lub (Portret pod światło), automatycznie zmieni nastawienie i nagra jeszcze jeden obraz.
 • Gdy dwa obrazy zostaną nagrane jeden po drugim, znak + na ikonie zmieni kolor na zielony.

 • Gdy wykonane są dwa ujęcia, dwa obrazy są wyświetlone obok siebie natychmiast po fotografowaniu.

 • Gdy pojawi się [Red. zamkn. oczu], wykonywane są automatycznie dwa zdjęcia i wybierane jest to zdjęcie, na którym obiekt ma otwarte oczy. [Szczegóły]


Uwagi
 • Funkcja rozpoznania sceny nie działa, gdy nagrywasz zdjęcia przy użyciu zoomu cyfrowego.

 • Dostępne nastawienia lampy błyskowej to [Auto] i [Wyłącz].

 • W niektórych warunkach te sceny mogą nie zostać rozpoznane.

 • W trybie śledzenia ostrością sceny (Portret), (Portret-zmierzch) lub (Portret pod światło) nie są rozpoznawane.

 • Jeśli z otoczenia przekazywane są drgania do aparatu z opcjami (Statyw) oraz (Zmierzch) ustawionymi jednocześnie, opcja (Statyw) może nie być rozpoznana.

 • Czasami ustawiana jest niska prędkość migawki, gdy opcje (Statyw) i (Zmierzch) są rozpoznane jednocześnie. Podczas wykonywania zdjęć trzymaj aparat nieruchomo.

 • Podczas nagrywania filmów tryb zaawansowany nie jest dostępny.

 • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Tryb zaawansowany

W trybie [Zaawansowany] aparat wykonuje dwa zdjęcia jedno po drugim z różnymi ustawieniami, gdy rozpozna sceny (Zmierzch), (Portret-zmierzch), (Pod światło) lub (Portret pod światło), które często wychodzą rozmazane, lub gdy zostaną rozpoznane jednocześnie opcje (Zmierzch) oraz (Statyw). Możesz wybrać jeden spośród dwóch nagranych obrazów.


Pierwszy obraz*
Drugi obraz
Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem
Nagrany ze zwiększoną czułością i redukcją drgań
Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem, z użyciem twarzy na której koncentruje się błysk jako elementem prowadzącym
Nagrany ze zwiększoną czułością, twarzą jako elementem prowadzącym i redukcją drgań
Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem
Zdjęcie wykonywane jest z jeszcze dłuższym czasem otwarcia migawki bez zwiększenia czułości
Nagrany z użyciem lampy błyskowej
Nagrany z wyregulowaną jasnością i kontrastem tła
Nagrany z użyciem twarzy na której koncentruje się błysk jako elementem prowadzącym
Nagrany z wyregulowaną jasnością i kontrastem twarzy i tła

* Gdy funkcja [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Auto].
Co to jest funkcja eliminacji mrugania?
Przy ustawieniu [Zaawansowany] aparat automatycznie wykonuje dwa zdjęcia jedno po drugim*, gdy rozpozna scenę (Portret) lub (Dziecko). Aparat automatycznie wybierze, wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął. Jeśli oczy są zamknięte na obu zdjęciach, pojawia się komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
* poza sytuacją, gdy miga lampa błyskowa/czas otwarcia migawki jest długi.