Zapisz ustawienia

Pozwala zachowywać do 3 często wykorzystywanych trybów lub ustawień aparatu. Możesz przywoływać ustawienia korzystając z opcji (Tryb wywoływania z pamięci).
  1. Zmień ustawienia aparatu na takie, które chcesz zachować.

  1. MENU (Zapisz ustawienia) odpowiedni numer na przycisku sterowania [OK]

Uwaga
  • Podczas korekty ustawień ponownie wykonaj kroki 12.

Pozycje, które można zachować

Dostępne ustawienia rejestracji są następujące:

Aby przywołać zachowane ustawienia

  1. Ustaw pokrętło trybu na (Tryb wywoływania z pamięci).

  1. Wybierz odpowiednią wartość przy użyciu na przycisku sterowania.

Uwagi
  • Jeśli użyjesz opcji (Tryb wywoływania z pamięci) po dokonaniu ustawień, przywołane ustawienia otrzymają pierwszeństwo i uprzednio dokonane ustawienia przestaną obowiązywać. Przed wykonaniem zdjęcia sprawdź wskazania na wyświetlaczu.

  • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat