Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC

W tabeli poniżej wskazuje nastawienia, które można zmienić, a wskazuje nastawienia, których nie można zmienić. Ikony poniżej oznaczają dostępne tryby. Nastawienie może być stałe lub ograniczone, zależnie od trybu fotografowania. Więcej informacji można znaleźć w poszczególnych punktach.


///
Wybór sceny
Tryb wywoływania z pamięci
Łatwy tryb
Efekt rozognisk.
Rozmiar zdjęcia
Sceneria nagr. filmu
Nagrywanie 3D
Rozmiar obrazu panoramy
Balans bieli*1
Zmiana balansu bieli
Filtr ND
Tryb pomiaru
Interwał nagrywania serii
Ustawienia bracketingu
Rozpoznanie sceny
Efekt gład. skóry*2
Zdjęcie z uśmiechem
Czułość na uśmiech
Wykrywanie twarzy*3
Poziom błysku
Tryb kolorów
Nasycenie koloru
Kontrast
Ostrość
Redukcja szumu
Red. zamkn. oczu
Jakość filmu
Rozmiar filmu
SteadyShot filmu
Informacja o położeniu (tylko DSC-100V)
Zapisz ustawienia
Przewodnik w aparacie
(Ustawienia)

*1 Nie można wybrać opcji [Lampa błyskowa] dla opcji [Balans bieli], gdy wybór sceny ustawiony jest na (Korekcja drgań), (Z ręki o zmierzchu) lub (Duża czułość).
*2 Nie można wybrać opcji [Wyłącz] dla opcji [Efekt gład. skóry], gdy wybór sceny jest ustawiony na (Gładka skóra).
*3 Nie można wybrać opcji [Wyłącz] dla opcji [Wykrywanie twarzy], gdy wybór sceny ustawiony jest na (Gładka skóra), (Miękkie ujęcie) lub (Tło rozogniskow.).
Uwagi
  • Na ekranie wyświetlane są tylko opcje dostępne w danym trybie.

  • Warunki, w których ustawienia się zmienią lub pozostaną takie same, gdy powyższe tryby fotografowania zostaną zachowane i przywołane funkcją (Tryb wywoływania z pamięci), podano w tabeli powyżej.