Format filmu

Można nastawić metodę nagrywania używaną do nagrywania filmu.
  1. Nastaw aparat na tryb fotografowania.

  1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Format filmu] odpowiedni tryb


AVCHD 60i/60p lub AVCHD 50i/50p
Zapisywane są filmy [AVCHD 60i/60p] (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i) lub [AVCHD 50i/50p] (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i). Nastawia metodę nagrywania na AVCHD, co jest odpowiednie dla oglądania płynnych obrazów wideo na ekranie TV wysokiej rozdzielczości. Płyty Blu-ray, płyty AVCHD oraz płyty DVD-Video można tworzyć przy pomocy dołączonego programu „PMB”. Jednakże filmy zapisane z jakością obrazu ustawioną na [AVC HD 28M (PS)] nie mogą być zapisane na płycie z tą samą jakością. Przed zapisaniem na płytę należy skonwertować obraz przy użyciu „PMB”. Płyt DVD lub AVCHD nie można tworzyć z filmów zapisanych z jakością [AVCHD 24M (FX)]. Zapisz filmy z jakością [AVCHD 24M (FX)] na płyty Blu-ray.

MP4
Nagrywane są filmy MP4 (AVC). Nastawia metodę nagrywania na MP4, co jest odpowiednie dla materiałów umieszczanych w Internecie i dla załączników poczty e-mail. Nie można tworzyć płyt z filmów MP4, nawet jeśli użyjesz dołączonego programu „PMB”.

Podobny temat