Zoom cyfrowy

Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz przy użyciu zoomu optycznego (do 30×). Gdy przekroczona jest skala zoomu, aparat stosuje inteligentny zoom lub precyzyjny zoom cyfrowy.
  1. Nastaw aparat na tryb fotografowania.

  1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Zoom cyfrowy] żądany tryb


Inteligentny ()
Powiększa obraz cyfrowo w zakresie nie powodującym zniekształcenia obrazu, zależnie od rozmiaru obrazu (Inteligentny zoom).

Precyzyjny ()
Powiększa obrazy we wszystkich rozmiarach łącznie o 120×, włączając w to zoom optyczny 30×. Weź jednak pod uwagę, że jakość obrazu pogorszy się, gdy wyjdziesz poza skalę zoomu optycznego (Precyzyjny zoom cyfrowy).

Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.

Uwagi
  • Funkcja cyfrowego zoomu nie działa w następujących sytuacjach:

  • W trybie inteligentnej rozległej panoramy

  • Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.

  • Gdy funkcja [Samowyzw.] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami].

  • Inteligentny zoom nie jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest nastawiony na [16M] lub [16:9(12M)].

  • Podczas nagrywania filmów nie jest dostępny inteligentny zoom.

  • Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom cyfrowy.

Całkowita skala zoomu z wykorzystaniem inteligentnego zoomu (włączając w to zoom optyczny 30×)

Dostępny współczynnik zoomu różni się, zależnie od rozmiaru obrazu.

Rozmiar
Całkowita skala zoomu
10M
Około 37×
5M
Około 53×
VGA
Około 216×
16:9(2M)
Około 72×