Własna konfiguracja

Przypisz często używane funkcje do przycisku CUSTOM (Własna konfiguracja).
 1. Nastaw aparat na tryb fotografowania.

 1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Własna konfiguracja] żądany tryb


AEL
Blokada AE/zwolniona blokada AE

Balans bieli
Ustawia balans bieli.

Filtr ND
Ustawia filtr ND

Tryb pomiaru
Ustawia tryb pomiaru.

Zdjęcie z uśmiechem
Ustawia funkcję zdjęcia z uśmiechem.

Uwaga
 • Przycisk CUSTOM nie jest dostępny w trybie łatwym.

Korzystanie z blokady autoekspozycji
 • Gdy włączona jest blokada AE, wartości pomiarów światła użyte do ustawienia ekspozycji są stałe. Funkcja ta jest przydatna, gdy chcesz wykonać kilka zdjęć bez zmiany ekspozycji lub wybrać ekspozycję, która nie odpowiada wybranej pozycji ostrości.
  Po każdym naciśnięciu przycisku CUSTOM blokada AE zmienia się następująco:
  Blokada AE Blokada AE zwolniona Blokada AE
  Jednak w przypadku wykonania innych czynności, np. naciśnięcia i przekręcenia pokrętła krokowego, blokada AE może zostać zwolniona.

 • Blokadę AE można wykorzystywać tylko z przyciskiem CUSTOM.