Søk etter arbeidsoperasjon

Innføring i kameraets funksjoner

Overlate innstillingene til kameraet

Ta opp film

Ta 3D-bilder

Ta portrettbilder

Scenevalg(Myke hudtoner)
Scenevalg(Mykt snapshot)

Fotografere med den eksponeringen du foretrekker

Ta panoramabilder

Fotografere motiv i bevegelse

Fotografere uten at bildet blir uskarpt

Selvutl.(2 sek.)
ISO

Fotografere i motlys

Blits(På)

Fotografere på mørke steder

ISO

Endre fokuspunkt

Ta 3 bilder samtidig med ulike innstillinger

Endre bildestørrelse

Tilpasse innstillinger

Endre skjermvisning

Slette bilder

Vise forstørrede bilder

Redigere bilder

Spille av en bildeserie i rekkefølge

Skrive ut bilder med dato

Endre klokkeinnstillinger

Initialisere innstillingene

GPS-innstillinger (kun DSC-HX100V)

Skrive ut bilder

Vise på TV

Opprette en filmdisk