Innholdsliste

Søk etter arbeidsoperasjon

Før bruk

Opptak

Visning

Bruke 3D-funksjoner

Bruke MENU-elementer (opptak)

Bruke MENU-elementer (visning)

Endre innstillinger

Vise bilder på en TV-skjerm

Bruke med datamaskinen din

Skrive ut

Feilsøking

Forholdsregler/Om dette kameraet