Navn på deler

 1. FOCUS (fokusknapp)

 1. CUSTOM (tilpass-knapp)

 1. Lukkerknapp

 1. For opptak: W/T-spak (zoomespak)
  For visning: (Avspillingszoomespak)/ (indeksspak)

 1. Selvutløserlampe/smilutløserlampe/AF-lys

 1. Linse

 1. Blits

 1. GPS-sensor

 1. Krok for skulderrem

 1. Zoom/fokus-bryter

 1. Manuell ring

 1. Stereomikrofon

 1. Okularsensor

 1. Søker

 1. -knapp (avspilling)

 1. MOVIE (filmknapp)

 1. Kontrollknapp

Meny på: ////
Meny av: ///
 1. FINDER/LCD-knapp

 1. ON/OFF (strømknapp) og strøm-/ladelampe

 1. Modusvelger

 1. Trinnvis velger

 1. MENU-knapp

 1. / (Kameraveiviser/sletteknapp)

 1. Justeringshjul for søkeren

 1. Multikontakt (Type3c)

 1. Kontaktdeksel

 1. HDMI-kontakt

 1. DC IN-kontakt

 1. RESET-knapp

 1. Høyttaler

 1. LCD-skjerm

 1. Batteri-/minnekortdeksel

 1. Spor for innsetting av batteri

 1. Batteriutkaster

 1. Tilgangslampe

 1. Minnekortspor

 1. Skruehull for stativ

 1. (TransferJet™)-merke