Liste over ikoner som vises på skjermen

Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av (Skjerminnstillinger) på kontrollknappen.

Liste over ikoner i opptaksmodus

  1.  


Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite batteristrøm
Bildestørrelse/panoramabildestørrelse/kvalitet
9
Antall bilder som kan tas opp (Dual Rec)
Hent minne-modus
Scenevalg
Opptaksmodus
Ikon for scenegjenkjenning
Hvitbalanse
Varierende hvitbalanse
Vibrasjonsvarsel
Målemodus
Lukkede øyne-reduksjon
Scenegjenkjenning
Overleggsikon for fremragende auto
Serieopptaksintervall
Nivåtrinnfotografering
Nivåtrinninnstilling
Fargemodus
Fargemetning
Kontrast
Skarphet
ND-filter (internt ND-filter)
Støyreduksjon
Smilfølsomhetsindikator
1.4
Zooming

  1.  


Indikator
Betydning
AE/AF-lås
ISO400
ISO-tall
Støyreduksjon NR med sakte lukker
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
ND-filter
+2.0EV
Eksponeringsverdi
AE-lås
Indikator for AF-avstandssøkerramme
Manuelt fokus
Fokus-verktøylinje

  1.  


Indikator
Betydning
REC-mappe
96
Antall bilder som kan tas
Bufferskriving
OPPTAK
Referanse
100Min
Tilgjengelig opptakstid
Opptaksmedia (minnekort, internminne)
Eye-Fi-modus-skjerm
Varselindikator for stillbildeopptak
Retning (kun DSC-HX100V)
GPS-trianguleringsstatus (kun DSC-HX100V)
Blitsmodus
Blitsnivå
C:32:00
Egendiagnose-display
AF-lys
Rødøyereduksjon
Uskarp-effekt
Blits lader

  1.  


Indikator
Betydning
EVF/LCD-bryter
Selvutløser
Ansiktsregistrering
Mål (kun DSC-HX100)
Myke hudtoner-effekt
Databasefilen er full/feil i databasefilen
Advarsel om overoppheting
Skriv dato
Vindstøyreduksjon
AF-avstandssøkerramme
Trådkors for punktmåling
Histogram
TAR OPP
Standby
Ta opp film/standby (film)
0:12
Opptakstid (m:s)

Liste over ikoner i visningsmodus

  1.  


Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite batteristrøm
Bildestørrelse/panoramabildestørrelse/kvalitet
Visningsmodus
TransferJet-innstillinger
3D-bilder
Seriebilder
Hovedbilde i seriegruppe
Beskytt
Utskriftsbestilling (DPOF)
Avspillingszoom

  1.  


Indikator
Betydning
101-0012
Mappefilnummer
2011 1-1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det avspilte bildet

  1.  


Indikator
Betydning
Avspillingsmappe
12/12
Bildenummer/antall bilder tatt opp i valgt datoområde og mappe
Avspillingsmedia (minnekort, internminne)
Eye-Fi-modus-skjerm
Blitsmodus
Målemodus
Hvitbalanse
C:32:00
Egendiagnose-display
ISO400
ISO-tall

  1.  


Indikator
Betydning
500
Lukkerhastighet
+2.0EV
Eksponeringsverdi
ND-filter
F3.5
Blenderverdi
Databasefilen er full/feil i databasefilen
Advarsel om overoppheting
Avspilling
Avspilling med variabel hastighet
Avspillingsindikator
00:00:12
Telleverk
Retning
EVF/LCD-bryter
GPS-informasjon
35˚37´32˝N
139˚44´31˝E
Visning av breddegrader og lengdegrader
Histogram
  • vises når histogram-displayet deaktiveres.

Volum