Bruke kontrollknappen

Følgende funksjoner befinner seg på oversiden av/nedsiden av/til høyre for/til venstre for kontrollknappen: (Skjerminnstillinger), (Selvutl.), (Blits) og (Serieinnstillinger).
Trykk kontrollknappen mot de ulike ikonene for å gå til innstillingsskjermbildet for de enkelte funksjonene.

Trykk øverst/nederst/på høyre side/på venstre side av kontrollknappen for å flytte utvalgsrammen på skjermen.
Trykk på på midten av kontrollknappen for å stille inn det valgte elementet.

Flytter utvalgsrammen på MENU-skjermen osv.

Trykk øverst/nederst/på høyre side/på venstre side av kontrollknappen for å flytte utvalgsrammen på skjermen. I enkelte moduser kan du også flytte utvalgsrammen ved å dreie den trinnvise velgeren.

Velge et bilde som skal spilles av

Trykk på høyre eller venstre side av kontrollknappen, eller drei på den trinnvise velgeren for å spille av neste/forrige bilde.