Bruke internminnet

Kameraet har ca. 19 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Du kan lagre stillbilder i internminnet når det ikke er satt inn noe minnekort i kameraet.

Når det er satt inn et minnekort

[Opptak]: Bilder tas opp på minnekortet.
[Avspilling]: Bilder på minnekortet spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene på minnekortet.

Når det ikke er satt inn noe minnekort

[Opptak]: Bildene tas opp med internminnet.
[Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene i internminnet.

Om bildedata som er lagret i internminnet

Vi anbefaler at du lager en sikkerhetskopi av data på en av følgende måter:

Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin

Hvis du ikke har minnekort i kameraet, kan du importere bildene til en datamaskin. [Detaljer] [Detaljer]

Ta sikkerhetskopi av data på et minnekort

Klargjør et minnekort med tilstrekkelig ledig kapasitet, og kopier så bildene i internminnet til minnekortet. [Detaljer]
Merknader
  • Du kan ikke flytte bildedata fra et minnekort til internminnet.

  • Ved å koble sammen kameraet og en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel for flerbruksterminalen, kan du overføre data fra internminnet til en datamaskin. Du kan imidlertid ikke overføre data fra en datamaskin til internminnet.