Kameraveiviser

Dette kameraet inneholder en innebygget funksjonsveiviser. Dette setter deg i stand til å søke etter kameraets funksjoner etter behov.
Du kan bruke den valgte funksjonen etter å ha lest veiledningen.
  1. Trykk på / (Kameraveiviser)-knappen.

Når du tar bilder:
Søkemetodene for [Kameraveiviser] vises.
Når du viser bilder:
[Slett/Kameraveiviser] vises.
Velg [Kameraveiviser].
  1. Velg en søkemetode


Søkemetode
Beskrivelse
Opptaks-/ avspillingsveil.
Søke etter ulike driftsfunksjoner i opptaks/visningsmodus
Ikonveiledning
Søk etter funksjonen og betydningen av ikonene som vises.
Feilsøking
Søke etter vanlige problemer og deres løsning.
Objektivveiled.
Søke etter funksjoner etter dine behov.
Søkeord
Søke etter funksjoner ved hjelp av nøkkelord.
Historikk
Vise de siste 12 elementene som ble vist i [Kameraveiviser].

En funksjonsveileder kommer til syne, slik at du kan bruke kameraet ved å følge instruksjonene på skjermen.
Dette er forklart i [Opptaks-/ avspillingsveil.].
  1. Velg ønsket modus

Funksjoner som er tilgjengelige i den valgte modusen vises.
  1. Velg den ønskete funksjonen, og trykk så på på kontrollknappen.

Bruksveiledningen for den valgte funksjonen vises.
  1. Bruk / for å skifte skjermen fra oppsummering til bruk til detaljer.

  1. Trykk på / (Kameraveiviser) knappen for å avslutte [Kameraveiviser].

Merknader
  • / (Kameraveiviser) er ikke tilgjengelig i Enkel Modus.

  • [Bruk denne funksjonen] vil kanskje ikke være tilgjengelig, avhengig av funksjonene som er valgt.