Zoom

Du kan forstørre bildet mens du fotograferer. Kameraets optiske zoom kan forstørre bilder opptil 30×.
Du kan stille inn zoomen ved å bruke W/T-spaken (zoomespaken) eller den manuelle ringen.

Zoome ved hjelp av W/T-spaken (zoomespaken)

  1. Drei W/T-spaken (zoomespaken).

Drei W/T-spaken (zoomespaken) til T-siden for å zoome inn, og til W-siden for å zoome ut.

Zoome ved hjelp av den manuelle ringen

  1. Still inn zoom/fokus-bryteren på AF/ZOOM.

  1. Drei den manuelle ringen.

Drei den manuelle ringen til T-siden for å zoome inn, og til W-siden for å zoome ut.
Merk
  • Zoom er låst på W-siden i følgende situasjoner:

  • I Intelligent panoramafotograferingmodus

  • I 3D-panoramamodus

  • I flervinkelpanoramamodus